ԲԱԶՄԱԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԻ ՍՏԱՑՈՒՄ

 


Այստեղ դու կտեսնես բազմագործոնային գնահատականի ստացման օրինակներ


Ա Ռ Կ Ա

Քննաշրջան

ա) երեք գործոն

բ) չորս գործոն

գ) հինգ գործոն

 

Լուծարք


ա) երեք գործոն

բ) չորս գործոն

գ) հինգ գործոն

 


Հ Ե Ռ Ա Կ Ա
 
 
Քննաշրջան
 
 
 
Լուծարք
 
 
 
                                         ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԻ ՀԱՇՎՈՒՄ                                                     

 Սեղմիր այստեղ որպեսզի հաշվես քո բազմագործոնային գնահատականը

 
Ուշադրություն. Հարկավոր է լրացնել միայն գունավորված դաշտերը:
IDevice Icon

Ի գիտություն

Հարգելի' ուսանող, ակադեմիական  պարտքերի  լուծարումը  կատարվում  է  ուսումնական  պլանով  նախատեսված ամփոփիչ ստուգման համար սահմանված  ձևով: Լուծարքային միավորը փոխարինում է ամփոփիչ միավորին` նույն կշիռով, եթե լուծարքի միավորը 40 և ավելի է: