ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

IDevice Question Icon Ստուգի'ր ինքդ քեզ

1. Բարձրագույն կրթության եվրոպական միասնական տարածքի հապավումն է.

ԲԿԵՏ

ԲԲԸ

ԿԵՏԲ


2. Ո՞ր թվականին է ստորագրվել Բոլոնիայի հռչակագիրը ՀՀ-ում

2000

2005

1900


3. Որքա՞ն է կազմում ուսումնական տարվա տևողությունը

32 շաբաթ

17 շաբաթ

40 շաբաթ


4. Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգը (ECTS) ի՞նչ հնարավորություններ է տալիս ուսանողներին (նշել բոլոր հնարավորները)
Դյուրին է դառնում շնորհված որակավորումների և դիպլոմների համադրելիությունը և փոխադարձ ճանաչումը
Հնարավորություն է տալիս փոխհատուցել վարձը
Այնուհանդերձ այն ոչ մի հնարավորություն էլ չի տալիս


5. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթներն են (նշել բոլոր հնարավոր տարբերակները).
Կրեդիտների փոխանցումը
Կրեդիտների հատկացումը
Կրեդիտների կուտակումը
Կրեդիտների բաժանումը


IDevice Question Icon
6. Որքա՞ն է կազմում մեկ ուսումնական տարվա համար հատկացված կրեդիտների քանակը
60
240
1200