ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

IDevice Question Icon Ստուգիր ինքդ քեզ

Ո՞րն է դասընթացի նպատակը

 

 

Ծանոթանալ կրթական մոդուլներին

Ճիշտ կողմնորոշվել ԳՊՄԻ ուսումնական գործընթացում

Զարգացնել ճանաչողական հմտություններ


Ինչպիսի՞ կրթակարգ է գործում ԳՊՄԻ - ում

Եռաստիճան

Բազմաստիճան

Միայն բակալավրիատ


Քանի՞ կրեդիտ է սահմանված բակալավրիատի որակավորման համար

240

360

260


Մագիստրոսական ծրագիրն ավարտվում է.
 

Մագիստրոսական թեզի պաշտպանությամբ

Ատենախոսության պաշտպանությամբ

Հայրենիքի պաշտպանությամբ


Ասպիրանտական կրթությունը բարեհաջող ավարտած և հրապարակային պաշտպանությունն անցած ասպիրանտին տրվում է.

Ուսուցչի որակավորում

Գիտությունների թեկնածուի աստիճան

Գիտությունների թեկնածուի որակավորում