ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
GSPI
GSPI
GSPI GSPI GSPI GSPI GSPI
1 2 3 4 5
Նորություններ
2017-09-19
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
News

2017թ. հոկտեմբերի  23-ից  նոյեմբերի 17-ը 

 Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանում 

հետազոտողի կրթկան աստիճանում սովորող ուսանողների համար

 (հայցորդ, ասպիրանտ) անցկացվելու են որակավորման քննություններ

 հետևյալ մասնագիտությունների Կարդալ ավելին

2017-09-06
Կրթական ծառայությունների մատուցման համակարգի արդիականացումը ՇՊՀ-ի «ՆՈՐԿԵՆՏ» ծրագրի շրջանակներում
News

Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի /ՆՄՀ/  «Կրթության բարելավում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում 2017թ. դեկտեմբերից ընթացող «ՆՈՐԿԵՆՏ» ծրագիրը ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ու իրականացման գործընթացի արդիականացման, կրթական նոր տեխնոլոգիաների, մասնավորապես՝ հեռաուսուցման, շարունակական /ցկյանս/ կրթության ներդրման ու կիրառման բացառիկ հնարավորություն է:

Ծրագրի շրջանակներում, ՇՊՀ համաֆինանսավորմամբ, նախատեսվում Կարդալ ավելին

2017-09-06
ՇՊՀ-ն հայտարարում է 2017-18 ուստարվա հետազոտողի կրթական ծրագրով ուսուցման ընդունելություն
News

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՇԻՐԱԿԻ  Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ  ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

2017-2018 ՈՒՍՏԱՐՎԱ  ՀԵՏԱԶՈՏՈՂԻ ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳՐՈՎ  /ՀԱՅՑՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ/  ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ

Հետազոտողի կրթական ծրագրով ուսուցման համար (հայցորդություն) կարող են դիմել մագիստրոսի Կարդալ ավելին

2017-09-06
Հայտարարություն
News

Շիրակի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի 2017 թվականի Ա և Բ պրակներում տպագրման համար գիտական հոդվածների ընդունման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2017թ. սեպտեմբերի 20-ը:

Կարդալ ավելին

2017-08-29
«ՆՈՐԿԵՆՏ» ԾՐԱԳՐԻ ԸՆԹԱՑՔԸ ՇԻՐԱԿԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ
News

«ՆՈՐԿԵՆՏ»  ծրագրի նպատակով ու առաջադիր խնդիրներով պայմանավորված՝ առաջնային են համարվել էլեկտրոնային ուսուցման համակարգի ստեղծումն ու ներդրումը, ինչպես նաև հեռաուսուցման դասընթացի ուսումնական նյութերի մշակումը: Այդ նպատակով կազմակերպվել և անցկացվել  է էլեկտրոնային համակարգի ներդրման ու սպասարկման աշխատանքներն իրականացնող մասնագետ-խորհրդատուի ընտրության Կարդալ ավելին